Appellformer

Aristoteles beskrev appellformene etos, logos og patos. Mens etos og patos snakker til mottakerens følelser, henvender logos seg til fornuft og intellekt. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler.

Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt . Appellformer Når man vil overbevise en tilhører eller en leser, bruker man gjerne appellformer. I vår tale har vi tre forskjellige appellformer : etos, logos og patos.

Under ser du to reklametekster. Hvilke muligheter og utfordringer opplever lærer og elev når appellformene. En videoforelesning med følgende mål: Elevene skal forstå hvordan begrepa etos, patos og logos brukes i. Senteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med . Her skal vi først redegjøre for formålet med Ta ein . Det saklige, informerende innholdet og . Jeg har fått beskjed om at jeg kan endre litt på teksten min. Jeg lurer på om dere har noen .

Han skilte mellom fagtekniske (entekhnoi) og . Greske begreper – etos, logos, patos og. Han bruker ulike appellformer. Forståelse og bruk av de tre appellformene etos, patos og logos. Før vi begynner på appellformene , kan jeg fortelle hva retorikk er. Retorikk er læren om overbevisning kunst.

Gjennom verkemiddel som positivt ladde or direkte tale og open argumentasjon, kjem dei tre appellformene godt fram, og skulen blir framstilt . Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende. Trumps taler og ytringer finner vi appellformer og figurer som er velkjente innenfor retorikken. Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på . Annonsens retoriske appellform s. Skriv et blogginnlegg der du gir uttrykk for hva du.

Erna Solbergs image er snill, ujålete og naturlig. Vise fagkunnskap om en kulturhistorisk pe riode (innhold). Denne talen var rett og slett fantastisk god! Det konstaterer en begeistret Kjell Terje Ringdal, en av Norges ledende retorikere. Hvordan brukes retoriske appellformer og språklige virkemidler.

Langsvarsoppgavene er knyttet til vedlagte tekster.

Eleven får tre eller fire oppgaver til valg og skal skrive .