Faremerking

Farlige kjemikalier skal ha faremerking på norsk. Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon . Kravene kom med EUs nye regelverk om . Bufret Kjemikalier og faremerking. I Norge skal kjemiske produkter som inneholder farlige kjemikalier over en viss mengde, ha faremerking på norsk.

Det nye regelverket kalles CLP og er EUs forordning om klassifisering . Nye regler for faremerking av kjemikalier. CLP er EUs forordning om klassifisering, merking og emballering . Bilde: Bildet viser et faresymbol med forklaring – Bildet viser et faresymbol med forklaring. En forklaring for hva disse symbolene betyr er oppgitt nedenfor. All maling må ha ny faremerking.

Stoffblandinger med gammel merking kan ikke lenger omsettes, etter at overgangsordningen for leverandører . Hvert år inntreffer ulykker som skyldes feilaktig håndtering av farlige kjemikalier.

Denne artikkelen er skrevet av Jan Tveita, hmsmagasinet. Du kan finne faremerker på en kosmetikk- og hudpleieprodukter, blant annet hårfargemidler og sprayer. I tillegg finner du dem på mange . EU har en forordning (CLP) om klassifisering, merking og emballering av stoffer og . Fram til da vil du finne både ny og gammel merking.

Klistermerker for ulike faresymboler som benyttes til kjemikliemerking. Alle faresymbolene er etter de nye retningslinjene for faremerking. Varselskilt Kjemikalier, fare ved brann1600kr. De velkjente oransje faresymbolene på kjemikalier skal byttes ut med nye.

Nå blir faremerkene de samme over hele verden. Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljø- loven og lokale bestemmelser. Vedtatt av Kommunestyret, 16.

På fredag lærte elevene om merking av farlige kjemikalier. Denne uka har de en lekse dere må hjelpe dem med hjemme. Symboler som viser farlige stoffer finner du forklaring . Fakta om kommunen, informasjon om våre tjenester, lokalpolitikk, arrangementer og lenker til andre nettsted med fokus på Flekkefjord.