Gå over andres eiendom

Allemannsretten – hvor går grensen for fri ferdsel – allemannsretten. Og da hadde ikke vi tenkt noe over det en gang, før DE nevnte det først! Det kostet hytteeieren dyrt da han ville gå over plenen til naboen – og ikke.

Forholdet til hevd og andre stiftelsesgrunnlag blir ikke diskutert. Som nevnt reguleres ferdsel til fots over privat eiendom som en allemannsrett. Familien Kristiansen føler det hele som et overgrep som ikke går over – en endeløs kamp.

De får støtte fra flere hol blant annet Truls-Erik . Når noen eier en eiendom , så er det vedkommende som bestemmer over. Man kan uansett ikke bruke andres faste installasjoner som brygger, . Jeg lærer mine barn at vi ikke går inn på andres eiendom på den måten :). Når bakken er snødekt eller frosset, kan du også gå over innmark, med. Friluftsloven har en såkalt sekkebestemmelse hvor også andre typer . Har du en rett som andre krenker?

Kjører naboen over din eiendom eller stenger for din utsikt? I veilederen går det frem at droner er blitt vanlig, og at de fleste som benytter dem er privatpersoner på.

Det som avgjør om du fritt kan gå over andres eiendom er om området er utmark eller innmark. I utmark er det fri ferdsel, innmark regnes som . Dette gjelder både annen persons eiendom og offentlig område, påpeker Kheradmandi. Heller ikke overvåking av andres private sfære er lov, slik som leieboere og deres besøkende. Bruksendring: Så galt kan det gå.

Men det er vanskeligere enn mange er klar over. I tillegg har mange land lovregler om rett til friluftsliv på andres eiendom. Denne foreslår han kan gå på nedsiden av tomten, som er en stupbratt. Noen som har lovhjemmelen for dette eller andre nyttige innspill?

Hvis det går en vei over tomten kan jeg ikke se at tomteeieren lider noen . Du kan kappe røtter og greiner som går over grensen. Men mellom min eiendom og denne gården er det et stort åpent jorde. Etter som jeg kan se må gjerdeplikten overholdes elles avkortes . Tilhører veiretten en eiendom , kalles denne eiendommen den herskende eiendom , og den eiendommen veiretten går over kalles den tjenende eiendom. Hvis stedet er åpent for alminnelig ferdsel kan du gå ut fra at.

Over kabeltraseer kan det ikke . På elv og innsjø går grunneiers rett til jakt og fangst så langt som hans eiendomsrett. Den andre siden av hevdsreglene er at den opprinnelige eieren.

Videre må bruken foregå sammenhengende over lang ti minst år for fast eiendom.