Gummigranulat alternativ

Ingen forskning har vist at gummigranulat medfører helsefare. Om kunstgressbaner og gummigranulat : Trygt for fotballen. Av alternative innfyllsmateriale, er oftest kork og ren sand trukket frem. Kork kan være et alternativ mot miljøfarlige gummikuler på kunstgressbaner.

Norges Fotballforbund vil løse problemet med miljøskadelig gummi på. Deretter kommer gummi fra kunstgressbaner og maling som.

Bodø kommune skal fase ut bruken av gummigranulat fra oppmalte bil-. Hver bane inneholder 1tonn gummigranulat , som må etterfylles med. Idrettsklubbene bremset gummiforbud – ser ingen gode alternativer til gummi. Alternativ er andre typar granulat, plastkular og sand. I påvente av mottak av tilbud på arbeidet ble det innhentet ytterligere informasjon om bruk av gummigranulat og alternativ innfyllingsmateriale.

På halvparten av disse brukes det miljøskadelig gummigranulat. Vil teste ut mer miljøvennlig alternativ : Halvparten av kunstgressbanene i . Dette er det mest brukte fyllmaterialet og. Disse inneholder miljøgifter som PCB, PSAH, ftalater og alkylfenoler – stoffer vi ellers i .

Gummigranulater lages som oftest av oppmalte bildekk. Norge kan tilbys dette alternativet. Så lenge vi ikke vet dette og det finnes alternative granulater som ikke . Jeg viser til den senere tids debatt om gummigranulat fra . Miljødirektoratet mener derfor det bør vurderes om gummigranulat på.

Kork er et mye bedre alternativ til kunstig gress, men dette er mye dyrere. Karina Garnes Reigstad meiner gummigranulat er eit stort. Et godt alternativ til gummigranulater kan være kork, som er et 1 naturprodukt uten giftstoffer. Det har også gode spillegenskaper. Men mikroplast kan like gjerne komme fra gummi , som bildekk er laga av, sier Hartnik.

Ikke det at det fins noe alternativ til gummidekk. Markbeläggning på lekplats- gummi och alternativ. Lagd av brukt gummi , men er gummien keftfemkallende? TV- programmet at det finnes et tryggere alternativ til gummiknottene.

Er det gode alternativer med kostnader som kan forsvares, er det. Rådmannen legger frem et kostnadsoverslag over ulike alternativer ved å. Komplette riggkostnader med forsikring . Kartlegge miljøvennlige alternativer til gummigranulater på kunstgressbaner. Det finnes miljøvennlige typer banefyll som alternativ til svart gummi.