Gummigranulat mikroplast

Ny rapport viser at gummigranulat fra kunstgressbaner kan være den nest største kilden til mikroplast på land. De oppmalte bildekkene som brukes på kunstgressbaner, såkalt gummigranulat , kan være en av de største landbaserte kildene til mikroplast. Miljødirektoratet mener at vi bør vurdere om gummigranulat på sikt kan fases ut og . På de fleste baner ligger det mange, mange tonn gummigranulat.

Hildonen viser til at den største kilden til mikroplast her til lands er veistøv.

Deretter kommer gummi fra kunstgressbaner og maling som skrapes . Miljø- og helserisikoen er uavklart. Ingen forskning har vist at gummigranulat medfører helsefare. Bruk av gummigranulat til kunstgressbaner er kommet opp som en vesentlig kilde til utslipp av mikroplast. Et spørsmål som ofte stilles, er om gummigranulat fra kunstgressbaner sprer seg.

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende globalt. Spredning av mikroplast er et enormt miljøproblem, og kunstgressbaner som.

Gummigranulat er hovedsakelig fremstilt av kasserte bildekk og . Fordi det kalles mikroplast , har alle tenkt at det bare kom fra plast. Men mikroplast kan like gjerne komme fra gummi , som bildekk er laga av, sier Hartnik. En av de mest betydelige kildene til mikroplast er norske kunstgressbaner om dekkes av gummigranulat fra brukte bildekk.

En annen effekt av kunstgressbaner er avrenning av mikroplast som ender i. Disse fotballbanene bruker skadelig kunstgress. MILJØSKADELIG: TUILs kunstgressbane inneholder gummigranulat , som er en stor kilde til . Når det gjelder mikroplast -utfordringen, så avholder vi anleggskonsulenter. Uansett vil kork slites mye fortere enn gummigranulat , og vil måtte . Kunstgressbaner med gummigranulat forurenser naturen. Mikroplast defineres som plastbiter og -partikler som er mindre enn fem. Bodø kommune, med referanse til . Den nest største kilden er gummigranulat fra kunstgressbaner.

Nikki Schei frykter at gummi-granulat fra kunstgress-baner er en miljø-bombe. Alle gummibaserte innfyll har imidlertid .

Karina Garnes Reigstad meiner gummigranulat er eit stort. Helt siden gummigranulat ble innført, har fotballforbundet og FIFA forsket. Du kan ikke slippe ut noe som ikke er der.

Men nyvinninga har stygge biverknader.