Gummigranulat

Ingen forskning har vist at gummigranulat medfører helsefare. Skulle forskningsresultater vise at granulat kan medføre helsefare, vil det selvfølgelig umiddelbart . De oppmalte bildekkene som brukes på kunstgressbaner, såkalt gummigranulat , kan være en av de største landbaserte kildene til mikroplast . Bestill gummigranulat for kunstgressbaner rett fra produsenten på nett. Miljø- og helserisikoen er uavklart. Granulat fra bildekk har de beste . Gummipartikler fra kunstgressbaner kan . EPDM-gummi, siden den kan gjenvinnes.

SBR-granulatet er vårt rimeligste og mest brukte granulat. Gjenvunnet granulat med svært gode spillegenskaper. Et spørsmål som ofte stilles, er om gummigranulat fra kunstgressbaner sprer seg til vassdragene våre. Gummigranulat kan brukes på mange smarte måter. Det finnes dog ingen forskning som tyder på at granulat . Den senere tid har det vært stor oppmerksomhet rundt gummigranulat på avveie fra kunstgressbaner.

Onsdag behandler utvalg for kultur, friti . Bruk av gummigranulat på Fedrelandet kunstgressbane. I forbindelse med at kunstgressbanen på Fedrelandet skulle rehabiliteres ble det . Mange er bekymret for kreftfare ved bruk av gummigranulat på kunstgressbaner. En fersk rapport konkluderer med at dette ikke er tilfelle. Her suger vi gummigranulat rundt en kunstgressbane. Kunstgressbaner med gummigranulat forurenser naturen.

FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. Den baserer seg på faktafeil og ubegrunnede konklusjoner.