Kan posten kreve flytting av postkasse

Hvem eier et postkassestativ? Fikk igjen førerkortet – kan de ta det tilbake? Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til. Jeg anser min postkasse som henger på gjerde ved port langs kjørevei.

Det vil si at to biler akkurat så vidt kan passere hverandre hvis det er ved en innkjørsel. Det sparer postmannen for tid.

Grunnen til at posten kan kreve kassene flyttet kommer fram i . I den forbindelse har man måttet flytte postkassene over til stativ. Noen meter flytting hos enkelte postmottakere, kan bety mange . Masse post kan bli ødelagt på grunn av dette, sier Kristensen. Er det tilfelle at det er opphevet, og at jeg kan flytte kassen til huset.

Kan jeg kreve av styret at de setter opp et eget postkassestativ? Posten ikke kunne kreve dette. Rådet mente at Vikaskags kone kan hente posten , fordi hun ikke hadde legeerklæring. Det kan nok virke litt truende, ettersom det står at de må hente posten sin på nærmeste utleveringssted dersom de ikke flytter postkassene , men .

Nå kan postkassen din bli flyttet 2meter. På slutten av året skal de digitale postkassene være klare. Disse klarer heller ikke via PC og kreve informasjon fra myndighetene tilsendt som brevpost på papir. Hva er gjeldende her, kan posten kreve at alle naboene flytter postkassen til samlestativ. Tilbyderen skal kreve fremleggelse av ordinær politiattest,.

Myndigheten kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om flytting av. Eier eller bruksberettiget kan kreve at postkasse flyttes eller fjernes fra. Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller. Sette opp en postkasse ved et rekkehus oppi gata, med falskt navn og. Så skrive en løpende avtale for oss begge, så jeg selv må vasle posten når personen flytter ut.

Du kan kreve fradrag for eksempelvis nødvendig vedlikehol. Det kan være forskjellige grunner til slike ønsker eller avgjørelser. Det er laget en del nøkler som kan kjøpes for kr.

Mange medlemmer har fått brev fra posten om flytting av postkasser.