Matte oppgaver

Julekalenderpremiene er klare. Meget bra nettside for elever, lærere og . Etter hvert har det også kommet til en del andre oppgaver på dette nettstedet. Addisjon og subtraksjon – nivå 1 . Logo matematikk 1-Matematikk 1-2. En rik oppgave er en problemløsningsoppgave som byr på muligheter til .

Matteoppgaver innen temaene tall, de fire regneartene og mer. Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, . Velkommen til Tusen millioner 1-på nett! Her finner du oppgaver av tre . Leserquiz laget av: Fagerdal. Meny over fagstoff og filer som inneholder teori, oppgaver og løsningsforslag.

Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Med noen få klikk velger du typer oppgaver og hva slags tall som skal brukes. Oppgaven er fra ENT3R UiT Norges Arktiske Universitet.

Rare og morsomme matteoppgaver. Slenger ut et par matteoppgaver som sikkert er lette for dere drevne, men som for en 16-åring uten spesielle evner innenfor området, oppfattes som mildt sagt . Det inneholder regneeksempler og 2oppgaver med fasit. Per betaler med en 100- kroneseddel. Hvor mye skal han få tilbake? På MatteMestern kan du se regneeksempler med bilder, ord og lyd.

Blant annet støttes foreløpig hverken trigonometri eller annengrads ligninger. Ei heller håndskrevne matteoppgaver. For eksempel kan du skrive ut oppgaveark for 3. Hovedside ungdomstrinnet ( Eksamensoppgaver).

Dette må vi kunne til prøva). Fil Trening mattetentamen del 1. Nettstedet Matematikk for ungdomstrinnet består av 6oppgaver fra alle deler av ungdomsskolens pensum, ordnet etter klassetrinn og . Lurar du kanskje på noko om Matte overalt? Vi har mye praktisk matematikk når vi er ute på gårdsoppleggene, dette.