Plassering av postkasser

For at brev og pakker skal komme frem, er det viktig med riktig plassering av postkassen. Vi er derfor avhengige av at du plasserer. Er det noen som kan vise til konkrete regler rundt plassering av postkasse ? Noen som rett og slett vet med sikkerhet hva Posten kan kreve i . Vi flyttet den så til vår garasje slik at den stod sammen . De fleste har forståelse at de må plassere postkassa sin på samme leveringspunkt med .

SKAL FLYTTES: Eieren av denne postkassen har fått beskjed om at den må plasseres nærmere innkjørselen. IRRITERT PÅ POSTEN: Kravet om at postkassene skal flyttes til samlestativ blir møtt med kritikk. Postkasser skal plasseres ved innkjørsel eller oppgang. Noen få har postkassene sine på dette stativet, men de fleste flyttet.

Under særlige regler for plassering av postkasser for bevegelseshemmede ble det foreslått at bevegelseshemmede på visse vilkår skal ha rett til nærmere . I det følgende vil retten referere til de ovennevnte fire alternativene . I spredtbygde strøk maksimum 2meter. I tettbebygde strøk plasseres postkassen eller postkassegruppen ved .

Tilstandskontroll garasje og plassering av postkasser. Jeg skjønte ikke helt, det er vel ikke husenes avstand fra veien som gjelder, men selve postkassene ? Da spiller vel ikke husenes plassering inn . Posten og kunden skal bli enige om plassering av postkassene , . Informasjon til beboerne vedr. Styret viser til brev fra Posten Norge som ble sendt ut før jul til alle . Klage på plassering postkasse og på type monterte terskler på. Forbrukeren opplyser at postkassene til blokkas leilighetseiere er montert i . Utskiftning av postkasseanlegg er dessverre forsinket!

Som dere sikkert allerede har registrert, så går det ikke helt etter planen med montering av postkasser. Veiledende retningslinjer for plassering av postkasser : Eneboliger i . På veggen til Kjetil Meland Lindløkken henger postkassene slik de har. Hadde det vært bare én historie, eller én plassering det var snakk om, . Vi leverer samlestativ som er tilpasset postkassene Formfin, Postens.

Det vil være ferdig gjengede hull med riktig plassering for følgende postkasser. Postens retningslinjer for plassering av postkasser for hytter og. Plassering av felles postkassepunkt på vegg på utsiden av felles . Både plassering og utseende er høyst variabelt.

Tiltaket vil også for mange berøre dagens plassering av postkasser og søppelstativer. Vedlagt er kart samt oversikt over hvor din postkasse skal plasseres. Adressen din har fått ett punktnr.