Postkasse plassering regler

Er det noen som kan vise til konkrete regler rundt plassering av postkasse ? Noen som rett og slett vet med sikkerhet hva Posten kan kreve i . Hvem eier et postkassestativ? SKAL FLYTTES: Eieren av denne postkassen har fått beskjed om at den må plasseres nærmere innkjørselen. De svarte da at de leverte posten der postkassa var, så om vi satt den opp på husveggen, så var det helt OK.

De hadde regler på det før, og folk måtte ofte samle . Vi flyttet den så til vår garasje slik at den stod sammen . IRRITERT PÅ POSTEN: Kravet om at postkassene skal flyttes til samlestativ blir møtt med kritikk. Noen få har postkassene sine på dette stativet, men de fleste flyttet. I spredtbygde strøk maksimum 2meter.

Nå går han til rettsak mot Posten. Det er mange som får brev om postkasseplassering av Posten. Det er framforhandlet nye retningslinjer for plassering av postkasser mellom Post – og.

Men så er det visse unntak fra regelen , bl. Under særlige regler for plassering av postkasser for bevegelseshemmede ble det foreslått at bevegelseshemmede på visse vilkår skal ha rett til nærmere . På veggen til Kjetil Meland Lindløkken henger postkassene slik de har gjort siden. Vi må ha en viss struktur på plasseringen av postkasser.

Posten og kunden skal bli enige om plassering av postkassene , . Men nå skal kassen hjem igjen. Fra og med torsdag denne uka skal . Jeg kan ikke reglene , kan du kontakte posten og høre hva de baserer det på? Dette er en samleliste over regler som en må forholde seg til på Fjordvangen.

Postkasse – plassering Skravleforum. I tettbygd strøk plasseres postkassen eller postkasse -gruppen ved . Rettslig plassering av avtaleretten (forts.). Plassering av avfallsbeholdere og postkasser nær veg. Kommunen kan dessuten selvstendig gi regler om utførelse av veganlegg mv. Utforming og riktig plassering av adresser gir grunnlag for rabatt.

Se retningslinjer og regler for korrekt adressering.