Skjerming mot nabo

I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene. En levegg beskytter sommerhyggen mot sol, vind og nysgjerrige naboer. Det er vel så effektivt med en levende levegg som endrer seg gjennom sesongen , enn et fastmontert plankegjerde.

Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler , reguleres av naboloven. Et lite redskapskjul ved levegg mot nabo , her fantes et høyt gjerde fra før.

HovedsideFasadenorm Skjerming for innsyn. Jeg har satt opp gjerde mot nevnte nabo. Skal gjerdet skille to eiendommer, er det viktig at du blir enig med naboen om.

Et høyt gjerde kaller vi en levegg – egentlig en vegg som skal skjerme mot vind. At man setter opp vrangsiden mot naboen er ikke vanlig,men lite du . Vi har en passe stor platt og plen der, men that`s it. Fra skråning til nabogrensa ).

Mange har nydelige verandaer, terrasser eller uterom som benyttes til soling, kaffekos og hyggelig samvær. De færreste ønsker da innsyn fra naboer eller vind. Nytt hus med høyt gjerde ut mot gata.

Naboen skal nå hogge sin sitka-skog som står helt inntil tomtegrensen vår og som har gitt oss verdifull skjerming mot innsyn og vind. Trær er en av de viktigste årsakene til konflikter mellom naboer. Loven sier at man fritt kan anlegge en hekk mot naboeiendommen for egen . Korte sperrebiter på toppen av skjermveggen er også . Trær, busk og hekk er et av de vanligste problemene mellom naboer ! Lag et koselig uteområde skjermet mot innsyn og det lunefulle sommerværet med. Pergola er en permanent skjerming både for sol og regn, og skaper en funksjonell, intim uteplass.

Mange starter unødvendige konflikter med naboen. TÅKEHEIMEN: Dette huset bruker tåke både som skjerming mot innsyn og som nedkjøling når varmen er som mest intens. Lekeplassene bør fortrinnsvis ligge orientert mot sør – vest. Gjerde mot nabo kommer inn under plan-og bygningslovens.

Gjerde og hekk er virkningsfulle psykologisk sett, men de skjermer ikke mot støy.

Trygve Risa (bildet) og faren vant striden med naboen og ble frikjent for. Men jeg har et akutt behov for skjerming , så nå MÅ jeg gjøre noe. Jeg synes thuja duger til hekk jeg, driver faktisk og planter det mot naboen nå. Behovet for skjerming ble da ytterligere forsterket.

Sandnes Eiendom vil bytte ut lekevollen mot et to meter høyt gjerde.