Togsporsignal

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Planovergangsignal, Jernbanesignal ved . Disse er plassert ved middel for nabospor og er slukket såfremt det ikke er stilt . Ursprungligen postat av lukas Visa inlägg. Togsporsignal – signalbilder og eksempel på lyssignal a) Et togsporsignal skal kunne vise: 1. Hvordan skal et togsporsignal merkes? Med hvilket spor de tilhører samt hvilket hovedsignal.

Hva inneholder betjeningsskapet for planovergang? Også konduktøren så at et togsporsignal viste grønt. Da lokføreren igjen så på utkjørssignalet, viste dette plutselig rødt.

Like etter ankom det sørgående toget for. I tillegg finnes hjelpesignaler som togsporsignal , signal for middelkontroll mv. Hovedsignaler, dvergsignaler, togsporsignal , høyt skiftesignal.

Norwegian main and announcing signals can show the following . Dvergsignalet vil repetere utkjørhovedsignalet og fungere som et togsporsignal ved stilt utkjørstogveg, . Mot togspor, signal b: To hvite triangler adskilt ved en sort sperrebom på skrå oppad mot venstre. Hvis det anses hensiktsmessig kan sporsperresignal vise . Hvis lokomotivføreren så frem mod udkørsignalet, ville han have set middelkontrollampen blinke. Ny stikkabel 4x5mmtil togsporsignal 2O legges fra 1M.

Sporvekselsignal for enkel sporveksel.