Vikeplikt for møtende trafikk

VIKEPLIKT FOR MØTENDE TRAFIKK. Offentlig trafikkskilt , vegoppmerking og trafikklyssignal gjelder for vegen i. Vikeplikt overfor møtende kjøretøy. Når vikeplikt – eller forkjørsskilt har underskilt som angir avstan . Tilogmed har du vikeplikt for buss som bliker ut.

Møtende kjørende har vikeplikt.

Jeg er opplært med og ha vikeplikt for møtende trafikk ved hindring på min . Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Et lyskryss med rund lampe betyr at du har vikeplikt for møtende trafikk. Lurer du på når du har vikeplikt – og for hvem? Eller når du skal bruke blinkelyset?

Her finner du en oversikt over alle trafikkreglene. Syklister som kommer fra sykkelvei vil ha vikeplikt for trafikk fra høyre,. Men kryssende trafikk må også ha vikeplikt for møtende syklister, også . Du har vikeplikt for møtende og fotgjengere som skal krysse veien til .

Sjøveisregler Sjøregler Trafikkregler på sjøen Styrbord Babord. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Når det er kø eller tett trafikk må kjørende ta inn over seg noen.

Dette skiltet kan være satt opp der det er smal veg. Men basert på erfaringene til trafikklærer Dag Kristian Moen Hæhre, ved Hæhres Trafikkskole. AR – Aluminium og Reflekterende.

Svaralternativer: Jeg kommer inn på en forkjørsvei og har vikeplikt for kryssende trafikk. Bestemmelser for de enkelte vikeplikt – og forkjørsskilt. Skiltet varsler at det kan være møtende trafikk.

Drosjesjåfører raser mot syklister som ikke følger trafikkreglene. Sykler du på fortau har du vikeplikt for biler når du kjører ned fra fortauet. Syklister på gang- og sykkelvei har vikeplikt for kjørende på kryssende vei. Se også opp for møtende bilister som skal svinge til venstre. REGLENE ER HENTET FRA TRYGG TRAFIKK SINE SIDER PÅ INTERNETT.

Vegarbeid bare på høyre side. Vegen blir smalere på grunn av vegarbeid.