Vikeplikt test

Skiltet angir at kjørende skal stanse helt før kjøring inn på kryssende veg eller før kryssing av planovergang, og at den kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i . Her har syklisten vikeplikt for bilen, sier Asia Akhter, ved seksjon for trafikantatferd hos Statens vegvesen. Se video og tips og test deg selv. Test hukommelsen din med huskespillet!

Test deg selvquiz trafikkregler vikeplikt. Visste du for eksempel at syklister har vikeplikt for de som går av bussen på en holdeplass?

Kommer bilen fra høyre fra en privat avkjørsel har den vikeplikt , mens den har forkjørsrett om. Test dine kunnskaper om sykkelreglene her. Kjørende som skal svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes. Mange vet ikke når de har vikeplikt.

D) Jeg vil ikke gjøre noe spesielt, for vogntoget har vikeplikt. Vil du fortsette testen fra der du sluttet forrige gang? Du har passert makstiden testen , klikk OK for å. Jeg har vikeplikt for kryssende trafikk, men vet ikke.

Både gratis og rimelige tester som forbereder deg godt til båtførerprøven.

Spørsmålene dekker hele nye pensum. Finn ut hva du må øve på enkelt. Men bilistene har ikke vikeplikt for deg, siden du da er kjørende, med mindre. Så skal det sies at bilister, selvom de ikke har vikeplikt , heller ikke har.

Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen. Sjekk om du hadde bestått teorien. Svaralternativer: (a) Motorbåten har vikeplikt for nyttefartøyet og nyttefartøyet har vikeplikt for seilbåten.

Kunne noen forklart meg hvordan dette med . Lurer du på når du har vikeplikt – og for hvem? Eller når du skal bruke blinkelyset? Her finner du en oversikt over alle trafikkreglene . Jeg har hørt at når du skal svinge til venstre, så har du nesten alltid vikeplikt. Stor test : Sju motorsager som feller grana uten ledning og bensin.

Du har som hovedregel vikeplikt for de til høyre for deg. HUSKEREGEL: Statens vegvesens mener dette er hovedregelen for rundkjøring: Plassering – lav fart – vikeplikt – tegn. Når du rygger, har du vikeplikt for andre trafikanter. Får ikke de samme spørsmålene på den ekte testen heller.

Posten – Overholdt ikke vikeplikt – kolliderte med lastebil.