Yrkesskade rettigheter

Yrkesbetingede helseskader er blitt brukt som en fellesbetegnelse på yrkesskader og yrkessykdommer. Etter at slike helseskader oppstår, kan . Sykepenger dekker ofte ikke . Med yrkesskade mener vi personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, .

Ta kontakt for advokatbistand! Som yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. Ansatte som rammes av en yrkesskade , kan ha ekstra rettigheter etter . En yrkesskade er en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en arbeidsulykke.

Utgangspunktet for definisjonen av yrkesskade er at . Privatpersoner med yrkesskade må først ha et yrkesskadevedtak fra NAV. Dette vedtaket gir rett til dekning av utgifter som er utløst av yrkesskaden. Les mer om dine rettigheter ved yrkesskade.

Folketrygden- rettigheter ved yrkesskade. En godkjent yrkesskade hos NAV gir deg flere rettigheter. Ved yrkesskade kan HELFO dekke utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling. Rettighetene er de samme uavhengig av om du . Sjef vil ikke melde inn yrkesskade.

Hvor lang tid etter en yrkesskade på jobben som ikke har blitt bra kan jeg oppsøke en. Personer med yrkesskade og yrkessykdom har rettigheter etter lov om folketrygd. Prolapsen ble registrert som yrkesskade. Vi kjenner til pakkeforsikringen og vet hva dine rettigheter er.

NAVs behandling av en yrkesskadee og yrkessykdomssak, litt om rettigheter som yrkesskadet etter folketrygdloven. Erstatning for yrkesskade skal være et supplement til de offentlige. De samme formene for ytelser kan komme til utbetaling ved yrkesskade og.

Endelig kan erstatning være aktuelt hvis skade eller sykdom er forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Yrkesskade utløser rettigheter hos NAV. Nå skriver du ikke noe om sykdommen din skyldes yrkesskade eller yrkessykdom. Da gjelder dette: De som må bytte jobb på grunn av yrkesskade eller yrkessy.

Våre erfaringer viser at mange skadelidte ikke fremsetter krav om erstatning ved yrkesskade , fordi de ikke kjenner sine rettigheter ved yrkesskade.

Det er to lover som regulerer retten til yrkesskadeerstatning, folketrygdloven. Også visse typer sykdommer kan godkjennes som yrkesskade.